fbpx

Over de duurzaamste kilometer

Waarom?

Heel simpel: omdat we een gezonde leefomgeving willen! De toekomst is duurzaam! De toekomst is dichtbij! Overheid, samenleving en economie ontketenen een groene revolutie, waarbij geen moment te verliezen is. De tijd is daarom aangebroken om van dit gebied in hoog tempo een plek te maken waar duurzaam denken en duurzaam doen de praktijk zijn. We beginnen in Leiden maar hebben de ambitie een voorbeeld te zijn voor de wereld.

Hoe?

Door samen een start te maken met de allerbeste plannen. We zoeken grote en kleine ideeën. Wewillen een community zijn van bedrijven, organisaties, burgers en overheden die zich als pioniers inzetten om profijt te hebben van duurzaamheid en samenwerking. We zoeken ondernemers die van elkaar willen leren in een verbond van energie, mobiliteit, klimaat, vergroening en circulariteit. Want als het hier lukt, lukt het overal!

Wat?

Met burgers, bedrijven, organisaties, gemeente, waterschap en provincie vormen we een coalitie van vooruitstrevendheid. Overeengekomen in een Green Deal, gesloten door deelnemers van het eerste uur en geconcretiseerd in duurzame cases die op dit moment al worden uitgewerkt. Doe mee en teken voor een mooie toekomst! We beloven: in 2025 zijn we aantoonbaar de Duurzaamste Kilometer van Nederland!

7 hoofdthema's

Om écht de Duurzaamste Kilometer van Nederland te worden hebben we zeven kansrijke thema’s geformuleerd. Op weg naar 2025 zullen deze duurzaamheidsthema’s leidend zijn voor  alle projecten die we gezamenlijk uitvoeren in het gebied, op de korte en langere termijn.

Droge voeten

Het verdichten van het gebied rondom Leiden Centraal Station vraagt om een zorgvuldig plan voor wateropvang. Het riool heeft een beperkte capaciteit. Tegelijk wordt er ook veel drinkwater gebruikt en biedt deze gebiedsontwikkeling een kans om al het hemelwater beter te benutten.

Teamleider:

Erik Krijnsen

Zonne-energie voor iedereen

Bij bestaande panden in het gebied en nieuwe hoogbouwontwikkelingen, is het beschikbare oppervlak voor opwekking van zonne-energie beperkt. Monumentale woningen rondom het gebied hebben een relatief grote vraag en geen geschikt dakvlak voor zonnepanelen. Tegelijkertijd zijn er rondom het gebied partijen die grote dakvlakken beschikbaar hebben, maar een geringe eigen elektriciteitsvraag, of beperkte mogelijkheden tot investering in duurzame opwekking.

Teamleider:

Erik Krijnsen

Slimme warmte en koude

Woningen hebben vooral behoefte aan warmte voor verwarming en warm water. Kantoren, een bioscoop en een supermarkt vragen ook koude. We willen met zijn allen van het gas los. Stadsverwarming en bodembronnen zijn dan logische alternatieven. De ‘drukte’ in de bodem daardoor, vraagt om goede coördinatie en samenwerking.

Teamleider:

Erik Krijnsen

Gezondheid en sociaal

Een goede kwaliteit van de leefomgeving is essentieel voor het welzijn van mensen. Wij gaan hier verschil maken door projecten te initiëren rond bv. beweeg-inclusief ontwerpen en zelf moestuinieren. Hiermee laten we mensen onbewust bewegen, ontmoeten, en vergroten we de sociale cohesie. Ook zullen we ons inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken.

Teamleider:

Erik Krijnsen

Schone mobiliteit delen

In het hart van de Duurzaamste Kilometer ligt de vervoersknoop van station Leiden Centraal Station. Daarnaast is het gebied direct aangesloten op de ringstructuur voor autoverkeer met snelle verbindingen naar twee autosnelwegen. De plek is daarmee zeer goed bereikbaar, een belangrijke poort naar de stad, maar ook een overstapmachine naar andere vervoersmiddelen. De verdere ontwikkeling tot duurzaam knooppunt biedt veel kansen. Inspirerend voorbeeld: Buurauto

Teamleider:

Erik Krijnsen

Afval bestaat niet

De hoeveelheid materiaal die als gevolg van deze gebiedsontwikkeling in de afvalstroom terecht komt, en de hoeveelheid bijbehorend transport, is enorm. Circulariteit gaat verder dan het enkel het afval hergebruiken en slim inzetten van nieuw bouwmateriaal. Ook in de inkoop van nieuw kantoorinventaris en inrichting van openbare ruimte kan hergebruik worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld vanuit het centrum van Leiden.

Teamleider:

Erik Krijnsen

Divers Groen

In de Duurzaamste Kilometer neemt de hoeveelheid onbebouwde ruimte af, en toch biedt de gebiedsontwikkeling een kans om verder te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten. Veel bouwprojecten vragen om compensatie-maatregelen tijdens de bouw, waardoor een goede leefomgeving voor flora en fauna des te belangrijker is.

Teamleider:

Erik Krijnsen

Wie zijn wij?

Wij vormen met elkaar een community. Een bijzonder gezelschap van bedrijven, maatschappelijke
organisaties, onderwijs, provincie, waterschap en gemeente en bewoners.

Wil je ook meedoen?

Leiden verduurzamen, dat doen we met z’n allen. We kunnen alle hulp gebruiken. Wil jij ook
bijdragen? Stuur ons een berichtje met onderstaand formulier.