fbpx

Deel dit verhaal

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Duurzaam jasje voor de Schipholweg

Midden in de Duurzaamste Kilometer van Nederland ligt de Schipholweg. De komende jaren wordt deze monotone weg getransformeerd tot een levendige en duurzame straat waar het aangenaam verblijven is. Dit staat omgeschreven in de gebiedsvisie voor de Schipholweg.

Waarom? Daarom!
De herontwikkeling van de Schipholweg draagt op twee manieren bij aan een sterkere positie van Leiden. Zo krijgt Leiden dankzij de metamorfose van de Schipholweg een waardige entree voor bezoekers. Bovendien stimuleert de Schipholweg de ontwikkeling van Leiden als internationale kennisstad. Onder meer dankzij de strategische ligging tussen de historische binnenstad en het Bio Science Park.

Schone en menselijke richtlijnen
De gebiedsvisie voor de Schipholweg werd ontwikkeld door leden van de Duurzaamste Kilometer van Nederland en verschillende belanghebbenden. Denk hierbij aan eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg. De uitgangspunten voor de gebiedsvisie waren verduurzaming, verdichting en functiemenging. Bovendien zijn voor de gebiedsvisie vijf richtlijnen opgesteld:

 • Menselijke maat
 • Duurzaam ruimtegebruik
 • Klimaatadaptief en circulair
 • Levendig en veelzijdig
 • Verbinden en verblijven

Deze richtlijnen lopen als een rode draad door de thema’s herontwikkeling van de openbare ruimte, gebouwen en verkeer. In een reeks ateliersessies en wijkwandelingen zijn waarden, kansen, bedreigingen en zorgen van en over het gebied opgehaald. Deze reacties zijn verwerkt in de gebiedsvisie waarin ook de ambities van de Duurzaamste Kilometer van Nederland zijn uitgewerkt.

Dé weetjes over de duurzame Schipholweg

 • Langzaam verkeer krijgt meer ruimte.
 • Gedeelde en geclusterde parkeervoorzieningen en de inzet op deelmobiliteitsconcepten zorgen voor meer openbare ruimte. Tegelijk creëren ze aantrekkelijke die bijdragen aan de levendigheid van het woon- en werkgebied. Denk aan kantines, groen en kleine horecagelegenheden.
 • Door de openbare ruimte opnieuw in te richten, ontstaat een netwerk van aangename verbindingen en kwalitatieve verblijfsplekken.
 • De vergroening van het gebied zorgt voor een beter microklimaat. Dit draagt bij aan klimaatadaptie en geeft een impuls aan de ecologische waarden van de Schipholweg.
 • Door het terugbrengen van de menselijke maat aan de Schipholweg, gecombineerd met functiemenging, ontstaat een aangenaam woon- en werkgebied.
 • De ecologische voetprint wordt tot een minimum beperkt door circulair te bouwen, te transformeren en te slopen.

Meer weten?
Kijk op de website van gemeente Leiden.

 

 

Heb je ook een goed verhaal?

Bekijk ook dit
verhaal:

Stationsgebied Leiden: hoe wordt het?

Fleur Spijker
Hoe ziet het stationsgebied van Leiden eruit in de toekomst? Dát werkt gemeente Leiden uit in de gebiedsvisie voor het stationsgebied.

meld je aan voor
dit evenement:

25 September:

Het Global Goals Clubhuis

Op 25 september verandert The Field voor een dag in het clubhuis van de Global Goals. Iedereen is welkom voor een groot aantal activiteiten rondom de SDG’s en een gesprek over de duurzame toekomst van Leiden.

volg dzmknl op
social media:

Volg ons & praat mee

@dzkmnl

#dzkmnl