fbpx

Het collectief “De Duurzaamste Kilometer van Nederland” is sinds 2018 actief in het stationsgebied van Leiden Centraal, en bestaat uit een samenwerking tussen bedrijven, overheden en bewoners die zich inzetten voor duurzaamheid. Onze missie is eenvoudig: we streven naar een gezonde leefomgeving. We geloven dat de toekomst duurzaam is en dichterbij is dan ooit. In deze tijd van urgente klimaatactie is er geen tijd te verliezen. Daarom is het nu de tijd om dit gebied snel te transformeren tot een plek waar duurzaam denken en handelen de norm zijn.

Hoewel we beginnen in Leiden, koesteren we de ambitie om een wereldwijd voorbeeld te worden. Dit willen we bereiken door samen de beste plannen te realiseren. We verwelkomen zowel grote als kleine ideeën en streven naar een gemeenschap van bedrijven, organisaties, burgers en overheden die zich als pioniers inzetten voor duurzaamheid en samenwerking. We willen ondernemers aanmoedigen om van elkaar te leren en zich te verbinden in een netwerk gericht op energie, mobiliteit, klimaat, vergroening en circulariteit. Want als het hier lukt, kan het overal lukken!

Samen met burgers, bedrijven, organisaties, de gemeente, het waterschap en de provincie vormen we een coalitie van vooruitstrevendheid. We hebben onze intenties vastgelegd in een Green Deal, ondertekend door de pioniers van het eerste uur, en werken aan duurzame projecten die momenteel worden ontwikkeld. 

Eind 2023 kwam er een eind aan de subsidiestroom vanuit de gemeente Leiden en wordt de community niet meer centraal aangestuurd. Maar niet getreurd, de community zelf gaat wel door en blijft zich natuurlijk inzetten voor de duurzame doelstellingen die we samen hebben opgesteld. 

Ben je benieuwd hoe het er nu voor staat en wil je ook bijdragen aan het stationsgebied (of daarbuiten). The Field gaat verder in de gedachte van de Duurzaamste Kilometer. Kijk dus snel op de website van The Field of bezoek een van hun evenementen.

DE 7 THEMA'S VAN DE DUURZAAMSTE KILOMETER

Om écht de Duurzaamste Kilometer van Nederland te worden hebben we zeven kansrijke thema’s geformuleerd. Op weg naar 2030 zullen deze duurzaamheidsthema’s leidend zijn voor alle projecten die we gezamenlijk uitvoeren in het gebied, op de korte en langere termijn. 

01
Droge Voeten
Het verdichten van het gebied rondom Leiden Centraal station vraagt om een zorgvuldig plan voor wateropvang. Het riool heeft een beperkte capaciteit. Tegelijk wordt er ook veel drinkwater gebruikt en biedt deze gebiedsontwikkeling een kans om al het hemelwater beter te benutten.
01
02
Duurzame energie voor iedereen
Bij bestaande panden in het gebied en nieuwe hoogbouwontwikkelingen, is het beschikbare oppervlak voor opwekking van zonne-energie beperkt. Monumentale panden rondom het gebied hebben een relatief grote vraag en geen geschikt dakvlak voor zonnepanelen. Tegelijkertijd zijn er rondom het gebied partijen die grote dakvlakken beschikbaar hebben, maar een geringe eigen elektriciteitsvraag, of beperkte mogelijkheden tot investering in duurzame opwekking.
02
03
Slimme warmte en koude
Woningen hebben vooral behoefte aan warmte voor verwarming en warm water. Kantoren, een bioscoop en een supermarkt vragen ook koude. We willen met zijn allen van het gas af. Stadsverwarming en bodembronnen zijn dan ook logische alternatieven. De 'drukte' in de bodem daardoor vraagt om goede coördinatie en samenwerking.
03
04
Schone mobiliteit delen
In het hart van de Duurzaamste Kilometer ligt de vervoersknoop van station Leiden Centraal Station. Daarnaast is het gebied direct aangesloten op de ringstructuur voor autoverkeer met snelle verbindingen naar twee autosnelwegen. De plek is daarmee zeer goed bereikbaar, een belangrijke poort naar de stad, maar ook een overstapmachine naar andere vervoersmiddelen. De verdere ontwikkeling tot duurzaam knooppunt biedt veel kansen. Inspirerend voorbeeld: Buurauto
04
05
Afval bestaat niet
De hoeveelheid materiaal die als gevolg van deze gebiedsontwikkeling in de afvalstroom terecht komt, en de hoeveelheid bijbehorend transport is enorm. Circulariteit gaat verder dan het hergebruiken van afval door ook slim in te zetten van nieuw bouwmateriaal. Ook de inkoop van nieuw kantoorinventaris en inrichting van openbare ruimte kan hergebruik worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld vanuit het centrum van Leiden.
05
06
Bio divers groen
In de Duurzaamste Kilometer neemt de hoeveelheid onbebouwde ruimte af en toch biedt de gebiedsontwikkeling een kans om verder te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten. Veel bouwprojecten vragen om compensatie-maatregelen tijdens de bouw, waardoor een goede leefomgeving voor flora en fauna des te belangrijker is.
06
07
Gezondheid en welzijn
Een gezonde fysieke leefomgeving bevordert het welzijn door het aanmoedigen van actieve levensstijlen en het minimaliseren van blootstelling aan schadelijke stoffen, terwijl groene ruimtes en toegang tot schoon water cruciale elementen zijn voor een gedijende gemeenschap.
07