fbpx

De Duurzaamste Kilometer van Nederland. We beginnen in Leiden, maar waar eindigen we? Lees hieronder waarom we dit doen, wat onze thema’s zijn en welke doelen we aan deze thema’s hebben verbonden.

Waarom?

Heel simpel: omdat we een gezonde leefomgeving willen! De toekomst is duurzaam! De toekomst is dichtbij! Overheid, samenleving en economie ontketenen een groene revolutie, waarbij geen moment te verliezen is. De tijd is daarom aangebroken om van dit gebied in hoog tempo een plek te maken waar duurzaam denken en duurzaam doen de praktijk zijn. We beginnen in Leiden maar hebben de ambitie een voorbeeld te zijn voor de wereld.

Hoe?

Door samen een start te maken met de allerbeste plannen. We zoeken grote en kleine ideeën. We willen een community zijn van bedrijven, organisaties, burgers en overheden die zich als pioniers inzetten om profijt te hebben van duurzaamheid en samenwerking. We zoeken ondernemers die van elkaar willen leren in een verbond van energie, mobiliteit, klimaat, vergroening en circulariteit.  Want als het hier lukt, lukt het overal!

Wat?

Met burgers, bedrijven, organisaties, gemeente, waterschap en provincie vormen we een coalitie van vooruitstrevendheid. Overeengekomen in een Green Deal, gesloten door deelnemers van het eerste uur en geconcretiseerd in duurzame cases die op dit moment al worden uitgewerkt. Doe mee en teken voor een mooie toekomst! We beloven: in 2030 zijn we aantoonbaar de Duurzaamste Kilometer van Nederland!

6 HOOFDTHEMA'S

Om écht de Duurzaamste Kilometer van Nederland te worden hebben we zeven kansrijke thema’s geformuleerd. Op weg naar 2030 zullen deze duurzaamheidsthema’s leidend zijn voor alle projecten die we gezamenlijk uitvoeren in het gebied, op de korte en langere termijn. 

01
Droge Voeten
Het verdichten van het gebied rondom Leiden Centraal station vraagt om een zorgvuldig plan voor wateropvang. Het riool heeft een beperkte capaciteit. Tegelijk wordt er ook veel drinkwater gebruikt en biedt deze gebiedsontwikkeling een kans om al het hemelwater beter te benutten.
01
02
Duurzame energie voor iedereen
Bij bestaande panden in het gebied en nieuwe hoogbouwontwikkelingen, is het beschikbare oppervlak voor opwekking van zonne-energie beperkt. Monumentale panden rondom het gebied hebben een relatief grote vraag en geen geschikt dakvlak voor zonnepanelen. Tegelijkertijd zijn er rondom het gebied partijen die grote dakvlakken beschikbaar hebben, maar een geringe eigen elektriciteitsvraag, of beperkte mogelijkheden tot investering in duurzame opwekking.
02
03
Slimme warmte en koude
Woningen hebben vooral behoefte aan warmte voor verwarming en warm water. Kantoren, een bioscoop en een supermarkt vragen ook koude. We willen met zijn allen van het gas af. Stadsverwarming en bodembronnen zijn dan ook logische alternatieven. De 'drukte' in de bodem daardoor vraagt om goede coördinatie en samenwerking.
03
04
Schone mobiliteit delen
In het hart van de Duurzaamste Kilometer ligt de vervoersknoop van station Leiden Centraal Station. Daarnaast is het gebied direct aangesloten op de ringstructuur voor autoverkeer met snelle verbindingen naar twee autosnelwegen. De plek is daarmee zeer goed bereikbaar, een belangrijke poort naar de stad, maar ook een overstapmachine naar andere vervoersmiddelen. De verdere ontwikkeling tot duurzaam knooppunt biedt veel kansen. Inspirerend voorbeeld: Buurauto
04
05
Afval bestaat niet
De hoeveelheid materiaal die als gevolg van deze gebiedsontwikkeling in de afvalstroom terecht komt, en de hoeveelheid bijbehorend transport is enorm. Circulariteit gaat verder dan het hergebruiken van afval door ook slim in te zetten van nieuw bouwmateriaal. Ook de inkoop van nieuw kantoorinventaris en inrichting van openbare ruimte kan hergebruik worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld vanuit het centrum van Leiden.
05
06
Bio divers groen
In de Duurzaamste Kilometer neemt de hoeveelheid onbebouwde ruimte af en toch biedt de gebiedsontwikkeling een kans om verder te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten. Veel bouwprojecten vragen om compensatie-maatregelen tijdens de bouw, waardoor een goede leefomgeving voor flora en fauna des te belangrijker is.
06