Logo duurzaamstekilometer

In het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg is een transformatie gaande. Het is een complexe uitdaging om het gebied – waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken – vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. En toch is dát precies wat we gaan doen.

29 partijen tekenen een green deal

Door met elkaar samen te werken in deze ‘coalitie van ambitie’ wordt de verduurzaming van de gebiedsontwikkeling van het Stationsgebied en de Schipholweg versneld. Maar liefst 29 partijen zetten hun handtekening onder een Green Deal en starten met 7 kansrijke business cases.

Waarom?

Heel simpel: omdat we een gezonde leefomgeving willen! De toekomst is duurzaam! De toekomst is dichtbij! Overheid, samenleving en economie ontketenen een groene revolutie, waarbij geen moment te verliezen is. De tijd is daarom aangebroken om van dit gebied in hoog tempo een plek te maken waar duurzaam denken en duurzaam doen de praktijk zijn. We beginnen in Leiden maar hebben de ambitie een voorbeeld te zijn voor de wereld.

Hoe?

Door samen een start te maken met de allerbeste plannen. We zoeken grote en kleine ideeën. We willen een community zijn van bedrijven, organisaties, burgers en overheden die zich als pioniers inzetten om profijt te hebben van duurzaamheid en samenwerking.

We zoeken ondernemers die van elkaar willen leren in een verbond van energie, mobiliteit, klimaat, vergroening en circulariteit. Want als het hier lukt, lukt het overal!

Op dit moment werken we aan 7 kansrijke cases.

Wat?

Met burgers, bedrijven, organisaties, gemeente, waterschap en provincie vormen we een coalitie van vooruitstrevendheid. Overeengekomen in een Green Deal, gesloten door deelnemers van het eerste uur en geconcretiseerd in duurzame cases die op dit moment worden uitgewerkt. Doe mee en teken voor een mooie toekomst! We beloven: in 2025 zijn we aantoonbaar de Duurzaamste Kilometer van Nederland!

KANSRIJKE CASES

Dit zijn de duurzame cases die vanaf 2019 worden opgepakt. Klik in de kaart voor meer informatie.

Zonne-Energie voor iedereen

Eigenaren en gebruikers in het gebied willen graag lokaal opgewekte zonnestroom gebruiken, maar hoe kunnen we dit realiseren in een hoog verstedelijkt gebied?

Droge Voeten

Hoe houden we droge voeten in de Duurzaamste Kilometer, nu klimaatverandering een feit is, met meer piekbuien als gevolg?

Slimme warmte en koude

Hoe kunnen we met slimme en duurzame alternatieven, de gebouwen in de Duurzaamste Kilometer voorzien van warmte en koude?

Schone mobiliteit delen

Kunnen we mobiliteit verduurzamen en investeringen beperken door slim schone mobiliteit delen

Afval bestaat niet

Wat kunnen we met al dat sloopafval dat vrijkomt bij renovatie en sloop van panden? En kunnen we voor de nieuwbouw die berg sloopafval in de toekomst voorkomen?

Divers groen

Hoe kunnen we het dichtbebouwde stedelijke gebied van de Duurzaamste Kilometer, veel groener maken en de biodiversiteit flink vergroten?

de green deal

SLUIT JIJ JE OOK AAN?

De eerste mijlpaal hebben we al bereikt met elkaar. Op 6 juni hebben 22 partijen De Green Deal getekend en daar zijn er inmiddels 7 bij gekomen!

Al deze partijen nemen verantwoordelijkheid, gaan voorop in verduurzaming en zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie. Ze werken samen en zien deze samenwerking als de beste manier om verduurzaming te versnellen én hier gezamenlijk economisch van te profiteren. Deze uitgangspunten vormen de basis voor succesvolle samenwerking:

  • Publiek / private samenwerking (elkaar helpen en versterken)
  • Vraaggestuurd werken (oplossingen voor concrete problemen) •
  • Een positieve businesscase (duurzaamheid en economisch handelen komen samen)
  • We laten zien wat we doen en dragen dit actief uit
  • We organiseren bottom up (met een onafhankelijke procesbegeleider als aanjager)
  • We werken volgens ‘fair use policy’ en verbinden ons meerjarig

Wie zijn we

Wij vormen met elkaar een community. Een bijzonder gezelschap van bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, provincie, waterschap, gemeente en bewoners.

WIL JE MEER INFORMATIE?

Deze website is een online platform voor de Duurzaamste Kilometer. We willen een coalitie van vooruitstrevendheid zijn. Om van elkaar te leren en tot samenwerking te komen is het prettig om direct met elkaar in contact te treden. Dus heb je een vraag, of wil je betrokken worden of een bijdrage leveren, dan horen we graag van je.